REGISTER

South B Activities

92,001

number of steps reachED

ACTIVITY TIMELINE
PHOTO GALLERY
Share this page

ACTIVITY TIMELINE

Magandang araw po mga kapatid. Ilang araw na lang po ay AGW na naman. Ito po ay gaganapin sa November 15, 2020, at marahil ay narinig na natin na ito ay magiging isang VIRTUAL walk. Alam po natin na dahil sa pandemya, ang isang aktwal na paglalakad at pagtitipon ng maraming tao tulad ng mga ginagawa natin noong mga nakaraang taon, ay hindi pa po pinapahintulutan sa ngayon. Dahil dito, minabuti po ng ating community na gumawa ng paraan upang idaos ang event na ito sa pamamagitan ng gamit ng teknolohiya na mayroon tayo. Tayo po ay gagamit ng internet at mga gadget na mayroon tayo sa pangaraw-araw. Mayroon pong website ang South B na itinatag para sa layuning ito. Ibig ko po kayong himukin na irehistro ang inyong mga sarili, ang inyong mga anak at pamilya, ang inyong mga kaibigan at minamahal sa buhay, pati na rin ang lahat ng inyong mga kaupisina. Halina po at bisitahin ang ating website at doon ninyo ipost ang inyong mga larawan ng inyong mga sarili na habang nageexercise at bumubuo ng sapat na bilang ng mga hakbang para ipakita ang inyong pakikibahagi sa gawaing ito. Sa pamamagitan ng inyong mga cellphone o mga walking/steps counter, o pedometer, maaari ninyong ipost ang mga bilang ng inyong mga nagawang hakbang sa araw araw upang mabuo ang total target na ____ steps para sa ikatatagumpay ng event na ito sa November 15. Bagamat halos tumigil ang mundo sa kadahilanan ng pandemyang ito, ibig ko pong ipaalala sa inyo na hindi tumitigil ang pangangailangan ng ating mga kapatid na kapos palad. Tulad po ng dati, sila po ay patuloy na nangangarap na makatapos sa pag-aaral upang maabot nila ang antas ng buhay na pinapangarap para sa sarili at sa kanilang mga minamahal. Huwag po natin silang pabayaan na mawalan ng pag-asa. Nasa atin po ang sagot. Tutugon po ba tayo sa kanilang hinaing at tawag? Sa South B, mayroon po tayong kasabihan at kinagawian na walang iwanan! Diyos na po ang bahalang mag-alaga sa ating mga kakailanganin sa mga mga susunod na araw. Huwag po tayong mag-alala. Marunong pong sumukli ang ating Panginoon ng biyaya sa mga taong ganap na mapagbigay at araw araw na umaasa at tumitingala lamang sa Kanya. God bless South B! God bless CFC! God bless the Philippines! Maraming salamat po! Bro Dennis Añover
Chapter: All Chapters
Sector: South B
Province: Metro Manila
THE JOY OF SERVING THE POOR AND THE LESS PRIVILEGED The Psalmist proclaims, In your presence is a fullness of joy, at your right hand a pleasure forever more. This passage from the Book of Psalms has profoundly touched and moved my family and i to serve the poor and the less fortunate. I vividly recall my first encounter with our poor brethren and those dirty, smelly children at the GK sites. At a glance i was moved to pity but a deeper sense came to me- they too, are sons and daughters of God waiting to be genuinely loved and cared for by others. From that moment on, there was no turning back. Not known to many, Mimi and i, and by and large, our family have served GK and ANCOP for more than a decade. If you will ask me why that long? I will only attribute it to God’s amazing grace and the inmost joy and satisfaction that is beyond understanding. So today and beyond, and by God’s grace, Mimi and I and our entire household will continue to serve the poor and ANCOP in our own small way. We want to focus on the education of the poor but deserving children and the youth because they are the future builders, backbone and firm foundation of a sturdy, God fearing Philippines. Let me end by encouraging everyone, to love the poor in serving them in its sublime and purest form is to see the face of Christ in them. In turn, we encounter and experience God’s presence in us that brings inner joy and gladness to the full. God’s precious gift to us that’s beyond everything and anything. Written for ANCOP by: Rene Bello SB PFO Head, 11102020
Chapter: All Chapters
Sector: South B
Province: Metro Manila
Chapter: All Chapters
Sector: South B
Province: Metro Manila

PHOTO GALLERY

Walk for Love

Oct 24 Ancop Global Walk

COPYRIGHT © 2020 CFC ANCOP GLOBAL VIRTUAL WALK